İş Güvenliği Politikamız

    Yenipazarlı İnşaat A.Ş, 
Şirket yönetim kadrosundan, şantiye kadrosuna kadar tüm ekibinin sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışabilmeleri için gerekli olan İş Güvenliği Politikasını özenle uygulamaktadır.

   Bu politikayla büyük ölçüde zaiyat ve yaralanmaları engellemeyi başaran şirketimiz, kaza ve riskleri analiz edebilme beceresine sahip eğitimli personelleri ile titiz bir iş süreci sürdürmektedir.
   
   Tüm çalışanlarına aynı hassasiyetle yaklaşan şirketimiz, çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikelerin tanımlandığı, periyodik olarak değerlendirildiği, ilgili standart, kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrol edildiği bir çalışma ortamı sağlamaktadır.